//05// Ochrona VIP

Jak wyobrażasz sobie idealnego agenta ochrony osobistej?

Rzetelny, kulturalny, inteligentny, zapobiegliwy, dokładny, decyzyjny, stanowczy, władający językami obcymi, a do tego działający efektywnie jak prywatna armia w obliczu zagrożenia – takim ekspertom powierzymy Twoje bezpieczeństwo.

Nasi specjaliści od ochrony VIP to wszechstronnie przygotowani i specjalnie wyselekcjonowani agenci od zadań specjalnych, przeszkoleni przez oficerów jednostek antyterrorystycznych.

Szczegóły ochrony ustalane są indywidualnie po przeprowadzeniu wspólnej analizy okoliczności, stopnia zagrożenia oraz potrzeb. Z reguły jednak ochranianym opiekuje się zespół złożony z 2-3 agentów, którzy zapewniają mu stały komfort, nieustannie kontrolując sytuację.

Do ich zadań należy m.in. sprawdzanie pomieszczeń, obserwacja otoczenia, odsuwanie osobników natrętnych, umożliwianie przeprowadzenia błyskawicznej ewakuacji.

Najwyższych standardów kompetencje i wieloletnia praktyka pozwalają naszym agentom na wcześniejsze przewidzenie, a następnie precyzyjną eliminację każdego rodzaju zagrożenia.

Efektywność w tej pracy liczy się najbardziej, a nasi klienci czują się bezpiecznie już od pierwszej chwili podjęcia się przez nas zadania.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?